Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kulturskolens historie

Vi har en lang og stolt historie. Læs med her.

 

1948-49: Skolevæsenets Frivillige Musikundervisning oprettes.

1964: Esbjerg Musikhøjskole oprettes. Udskilt fra Vestjysk Musikkonservatorium mhp. undervisning af børn og voksne mod betaling. Oprettedes på Boldesager skole.

1975: Esbjerg Musikhøjskole flytter til egne lokaler i Borgergade 25.

1982-83: Musikskolen overgår til kommunale regi: Skolevæsenets Frivillige Musikundervisning og Esbjerg Musikhøjskole fusioneredes til Esbjerg Kommunale Musikskole med Helge Birck Pedersen som leder.

1984-85: Konservatorieforberedende grundkursus (MGK)

1982: Ungdomssymfoniorkestret oprettes på baggrund af fusion af Skolevæsenets Orkester og skoleorkestrene fra Danmarksgades Skole og Gammelby Skole. Under ledelse af Troels Sørensen, Elvin Martinsen og Poul la Cour.

1989: Esbjerg Amatørorkester (tidl. Medlemmer af byens skoleorkestre og Ungdomssymfoniorkestret) under ledelse af Troels Sørensen

1990: Musikskolens aftenskole blev lagt under Musisk Oplysnings Forbund (MOF)

1990: Musikskolen får statstilskud til driften

1994: Statstilskud til MGK, som derfor blev gratis for deltagerne

1999: Esbjerg Kulturskole oprettes ved fusion mellem Esbjerg Musikskole, Esbjerg Dramaskole og Esbjerg Billedskole. Balletafdelingen oprettes ved samme lejlighed. Flytter i lokaler i det tidligere Vestre Skole, hvor Vestjysk Musikkonservatorium har haft lokaler fra 1974 indtil flytning til det tidligere el-værk i Kirkegade.

Oplysninger fra Per Günthers Musik i Esbjerg, 1997, og Kulturskolens Indvielses-skrift, 1999:

Esbjerg Kulturskole

Den 2. oktober 1999 åbnede Esbjerg Kulturskole med hold inden for kunstområderne musik, billedkunst, drama og ballet. Det skete ved en sammenlægning af Esbjerg Kommunale Musikskole, Esbjerg Billedskole, Esbjerg Dramaskole og balletundervisningen i samarbejde med Musikalsk Oplysnings Forbund. I Danmark var den eneste sammenlignelige institution Den Kreative Skole i Silkeborg, og ellers var ideen inspireret af lignende norske kunstskoler.

Siden 1992 var der blevet arbejdet målrettet fra politisk hold og fra de tre kunstskoler på at etablere en samlet kreativ skole. Der blev nedsat en bestyrelse med repræsentanter med såvel medarbejdere, politikere, forældre som elever, og byrådet fulgte op med beslutninger og bevillinger. Først skulle Kulturskolen ligge i det gamle elværk i H.C. Ørstedsgade, lige indtil Musikkonservatoriet blev interesseret i bygningerne. Derfor overtog Kulturskolen efter en mindre renovering konservatoriets tidligere lokaler i den tidligere Vestre Skole, Islandsgade 50. Musi Casa var først i spil som skolens navn, og ganske sent i forløbet ændredes navnet fra Den Kreative Skole til Esbjerg Kulturskole.

Fusionen var drevet af ønsket om at skabe et inspirerende og tværfagligt kreativt miljø mellem kunstarterne. Jan Rohde Pedersen, Kulturskolens første leder, filosoferede over sammenlægningen med billedet ”Når vandet i havnen stiger, så stiger alle skibene”. Derudover forventede man at kunne styrke kunstskolerne ved fælles organisering, faste lokaler og større politisk gennemslagskraft.

Musikskolen tilbød Musikalsk Grundkursus (MGK) allerede før oprettelsen af Kulturskolen fra september 1984. Denne ordning inspirerede Billedskolen, som ved sammenlægningen realiserede drømmen om et Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) fra august 2002. Esbjerg Kulturskole var den første institution i Danmark til at tilbyde en sådan ordning og blev igen i januar 2009 pioner. Da havde den dramaturgiske afdeling arbejdet hårdt på at få et Teater Grundkursus (TGK) på benene. Næsten samtidig, i februar 2009, åbnede kulturskolen Forfatter Grundkursus (FGK), der som den eneste af grundkursuserne har måtte lukke igen på grund af manglende bevillinger.

I 2012 oprettede Det Kongelige Teater et Ballet Talentcenter på kulturskolen med Talentudviklingslinjer for børn i 1.-5. klasse, sponseret af Claus Sørensens Fond.

Allerede før åbningen i 1999 lå det fast, at kulturskolens målgruppe primært var de 0-25-årige, men at skolen skulle komme alle Esbjerg Kommunes borgere til gode, hvilket blandt andet giver sig udtryk i det store antal koncerter, forestillinger og events, som skolen afholder rundt omkring i kommunen. Foruden fokus på kunstnerisk og kreativ udfoldelse har Kulturskolen elevernes trivsel og sociale udvikling for øje.

Skolen varetager undervisning og administration af Fanø Musikskole, og ved strukturreformen i 2007 blev musikskolerne i Ribe og Bramming lagt sammen med Esbjerg Kulturskole. Der undervises således i Seminariehuset i Ribe og Linje10s lokaler i Bramming.

Kulturskolen arbejder løbende med at styrke samarbejdet mellem dets egne afdelinger samt Esbjerg Kommunes forskellige undervisningstilbud. Som de seneste skud på stammen kan nævnes Tværfagligt Grundkursus og KulturTalentklasserne på Rørkjær Skole Urban.