Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kulturskolens historie

Vi har en lang og stolt historie. Læs med her.

Er du interesseret i, hvad der gik forud for denne historie, kan du se på  Byhistorisk Arkiv

Esbjerg Kulturskole

Den 2. oktober 1999 åbnede Esbjerg Kulturskole med hold inden for kunstområderne musik, billedkunst, drama og ballet. Det skete ved en sammenlægning af Esbjerg Kommunale Musikskole, Esbjerg Billedskole, Esbjerg Dramaskole og balletundervisningen i samarbejde med Musikalsk Oplysnings Forbund. I Danmark var den eneste sammenlignelige institution Den Kreative Skole i Silkeborg, og ellers var ideen inspireret af lignende norske kunstskoler.

Siden 1992 var der blevet arbejdet målrettet fra politisk hold og fra de tre kunstskoler på at etablere en samlet kreativ skole. Der blev nedsat en bestyrelse med repræsentanter med såvel medarbejdere, politikere, forældre som elever, og byrådet fulgte op med beslutninger og bevillinger. Først skulle Kulturskolen ligge i det gamle elværk i H.C. Ørstedsgade, lige indtil Musikkonservatoriet blev interesseret i bygningerne. Derfor overtog Kulturskolen efter en mindre renovering konservatoriets tidligere lokaler i den tidligere Vestre Skole, Islandsgade 50. Musi Casa var først i spil som skolens navn, og ganske sent i forløbet ændredes navnet fra Den Kreative Skole til Esbjerg Kulturskole.

Fusionen var drevet af ønsket om at skabe et inspirerende og tværfagligt kreativt miljø mellem kunstarterne. Jan Rohde Pedersen, Kulturskolens første leder, filosoferede over sammenlægningen med billedet ”Når vandet i havnen stiger, så stiger alle skibene”. Derudover forventede man at kunne styrke kunstskolerne ved fælles organisering, faste lokaler og større politisk gennemslagskraft.

Musikskolen tilbød Musikalsk Grundkursus (MGK) allerede før oprettelsen af Kulturskolen fra september 1984. Denne ordning inspirerede Billedskolen, som ved sammenlægningen realiserede drømmen om et Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) fra august 2002. Esbjerg Kulturskole var den første institution i Danmark til at tilbyde en sådan ordning og blev igen i januar 2009 pioner. Da havde den dramaturgiske afdeling arbejdet hårdt på at få et Teater Grundkursus (TGK) på benene. Næsten samtidig, i februar 2009, åbnede kulturskolen Forfatter Grundkursus (FGK), der som den eneste af grundkursuserne har måtte lukke igen på grund af manglende bevillinger.

I 2012 oprettede Det Kongelige Teater et Ballet Talentcenter på kulturskolen med Talentudviklingslinjer for børn i 1.-5. klasse, sponseret af Claus Sørensens Fond.

Allerede før åbningen i 1999 lå det fast, at kulturskolens målgruppe primært var de 0-25-årige, men at skolen skulle komme alle Esbjerg Kommunes borgere til gode, hvilket blandt andet giver sig udtryk i det store antal koncerter, forestillinger og events, som skolen afholder rundt omkring i kommunen. Foruden fokus på kunstnerisk og kreativ udfoldelse har Kulturskolen elevernes trivsel og sociale udvikling for øje.

Skolen varetager undervisning og administration af Fanø Musikskole, og ved strukturreformen i 2007 blev musikskolerne i Ribe og Bramming lagt sammen med Esbjerg Kulturskole. Der undervises således i seminarieHuset i Ribe og Linje10s lokaler i Bramming.

Kulturskolen arbejder løbende med at styrke samarbejdet mellem dets egne afdelinger samt Esbjerg Kommunes forskellige undervisningstilbud. Som de seneste skud på stammen kan nævnes Tværfagligt Grundkursus og KulturTalentklasserne på Rørkjær Skole Urban.